Pagdating ni carlos maria dela torre

Ang pagkakaroon ng Pilipinas ng kinakatawan sa batasan ng Espana .

Carlos Maria dela Torre Pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan Pagbukas ng Suez Canal Pagkakaroon ng pangkat na ilustrado Pagtatag ng Kilusang Sekularisasyon Pagbitay sa tatlong paring martyr (GOMBURZA)Layunin ng Kilusang Propaganda Ang pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino at Espanol .

Ipinatapon sitya ni Gobernador Despujol sa Dapitan noong Hulyo 17, 1892.

KATIPUNAN Isang lihim na samahan na itinatag noong 1892 upang itaguyod ang kaisipang maka-bayan at rebolusyonaryo sa mga Pilipino.

Hindi rin natustusan ang pagpapalathala ng La Solidaridad Graciano Lopez- Jaena at Jose Ma. Hulyo 3,1892, itinatag niya ang La Liga Filipina sa bahay ni Doroteo Ong-Juco sa Calle Ilaya sa Tondo .

Panganiban ay namatay Hindi rin natustusan ang pagpapalathala ng La Solidaridad Graciano Lopez- Jaena at Jose Ma. Layunin ng La Liga Filipina ayon sa Saligang Batas Pagbubuklod ng buong kapuluan ng Pilipinas upang magkaroon ng kaisahan Pagtatanggol laban sa mga kalupitan at walang katarungan Proteksyon para sa lahat kung kinakailangan Pagpapaunlad ng edukasyon , agrikultura at komersyo Pag-aaral at pagpapatupad sa mga reporma .

Leave a Reply